Sarria

Rehabilitación edificación existente para 5 viv. de alugueiro social

Rehabilitación edificación existente para para 5 viv. de alugueiro social

Aprobado pola Xunta de Goberno Local deste Concello, en data 06/09/2023, o MODIFICADO Nº 1 DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA 5 VIVENDAS DE ALUGUEIRO SOCIAL NA RÚA MAIOR, 73, coñecida como “CASA DAS ARSENIAS”, inícianse as obras contempladas no mesmo en data 26/09/2023.

Dita actuación atópase financiada con cargo á axuda concedida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo ó abeiro do disposto na Resolución do 10/04/2023, dentro do Programa de subvencións para rehabilitar edificacións e vivendas de titularidade municipal para destinalas ó alugueiro social.

 

SARRIA WEATHER

Sarria

Select your language