Sarria

Accións de prevención e defensa contra os incendios forestais

Accións de prevención e defensa contra os incendios forestais

Convenio Interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Concello de Sarria, para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante os anos 2.023-2024, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (PDR) DE GALICIA 2014-2020

 

SARRIA WEATHER

Sarria

Select your language