Sarria

Publicidade

Subvencións

Renovación das Instalacións de Iluminación Exterior de Sarria

Renovación das Instalacións de Iluminación Exterior de Sarria

Proxecto acollido á liña de axudas a proxectos de Economía Baixa en Carbono promovidos por Entidades Locais, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e xestionada polo IDAE, co obxectivo de conseguir unha Economía máis limpa e sostible.

Servizo de Atención Temperá

Servizo de Atención Temperá

Esta entidade foi beneficiaria da convocatoria de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá nos anos 2022 a 2024, cofinanciada pola Unión Europea.

Accións de prevención e defensa contra os incendios forestais

Accións de prevención e defensa contra os incendios forestais

Convenio Interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Concello de Sarria, para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante os anos 2.023-2024, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Casa da Cultura

Modernización do equipamento do auditorio da Casa da Cultura

Efectuada adxudicación por parte da Xunta de Goberno Local do Concello de Sarria, en sesión celebrada en data 06/09/2023, do contrato mixto de “SUBMINISTRO CORRESPONDENTE Á MODERNIZACIÓN DO EQUIPAMENTO DO AUDITORIO DA CASA DA CULTURA DO CONCELLO DE SARRIA”,

SARRIA WEATHER

Sarria

Select your language