Sarria

Publicidade

Subvencións

Proxecto compostaxe doméstico

Proxecto compostaxe doméstico

Este venres as 12:00, no Salón de Plenos, o Concello de Sarria reuniu ao tecido empresarial, en especial a hostalaría, para que coñeceran o proxecto de implantación do contedor marrón no noso municipio.

Renovación das Instalacións de Iluminación Exterior de Sarria

Renovación das Instalacións de Iluminación Exterior de Sarria

Proxecto acollido á liña de axudas a proxectos de Economía Baixa en Carbono promovidos por Entidades Locais, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e xestionada polo IDAE, co obxectivo de conseguir unha Economía máis limpa e sostible.

Servizo de Atención Temperá

Servizo de Atención Temperá

Esta entidade foi beneficiaria da convocatoria de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá nos anos 2022 a 2024, cofinanciada pola Unión Europea.

Accións de prevención e defensa contra os incendios forestais

Accións de prevención e defensa contra os incendios forestais

Convenio Interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Concello de Sarria, para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante os anos 2.023-2024, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

SARRIA WEATHER

Sarria

Select your language