Sarria

Publicidade

Subvencións

Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2.024-2.025

Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas

Esta entidade foi beneficiaria dunha axuda por importe de 95.126,12 € ó abeiro da Resolución da AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (AGADER) do 19/12/2023, pola que se aproba o Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2.024-2.025, cofinanciada pola Unión Europea co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) ó abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020.

Programa

Programa "Educando sen Fronteiras"

O programa "Educando sen Fronteiras" promovido pola concelleira delegada das áreas de Políticas Sociais e Igualdade do Concello de Sarria contará cun educador social ao obter unha subvención ao amparo das convocatorias para  entidades locais para programas de emerxencia social e inclusión social  da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, cofinanciada pola UNión Europea no marco do Programa FSE+Galicia 2021-2027.

Proxecto compostaxe doméstico

Proxecto compostaxe doméstico

Este venres as 12:00, no Salón de Plenos, o Concello de Sarria reuniu ao tecido empresarial, en especial a hostalaría, para que coñeceran o proxecto de implantación do contedor marrón no noso municipio.

Renovación das Instalacións de Iluminación Exterior de Sarria

Renovación das Instalacións de Iluminación Exterior de Sarria

Proxecto acollido á liña de axudas a proxectos de Economía Baixa en Carbono promovidos por Entidades Locais, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e xestionada polo IDAE, co obxectivo de conseguir unha Economía máis limpa e sostible.

SARRIA WEATHER

Sarria

Select your language