Sarria

Modernización do equipamento do auditorio da Casa da Cultura

Casa da Cultura

Efectuada adxudicación por parte da Xunta de Goberno Local do Concello de Sarria, en sesión celebrada en data 06/09/2023, do contrato mixto de “SUBMINISTRO CORRESPONDENTE Á MODERNIZACIÓN DO EQUIPAMENTO DO AUDITORIO DA CASA DA CULTURA DO CONCELLO DE SARRIA”,

con cargo á subvención concedida pola AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS da CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES ó abeiro da Resolución do 20 de outubro de 2.022 pola que se establecen as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de subvencións á modernización e xestión sustentable das infraestruturas das artes escénicas e musicais ó abeiro dos fondos de NextGenerationEu e o Mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) nº 2021/241

SARRIA WEATHER

Sarria

Select your language