Sarria

Centro de Información á Muller

Centro municipal de carácter permanente acreditado pola Secretaría Xeral da Igualdade, no que se promove unha intervención pluridisciplinar e integral dende unha perspectiva de xénero: asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional, información en materia de recursos e calquera outra encamiñada á consecución da igualdade das mulleres que, de forma individualizada ou colectiva, a soliciten.

Principios de actuación:

 

1O anonimato na identidade das usuarias, salvo decisión en contrario destas.

2O respecto á súa vontade na busca das posibles solucións e alternativas ás consultas que formulan.

3A gratuidade de todos os servizos de conformidade coa vocación de servizo público.

4A observancia do principio de confidencialidade por parte de todo o cadro de persoal do Centro, que garantirá a privacidade das comunicacións, salvo vontade en contra das usuarias.

SARRIA WEATHER

Sarria

Select your language