Sarria

Poboación e parroquias

Sarria é o núcleo urbano máis poboado no tramo do Camiño de Santiago que concurre por Galicia. No municipio están censados un total de 13.659 (2008) habitantes, dos cales 8.569 conviven na vila de Sarria. Esta poboación repártese en 185 km ² de extensión do municipio formado por 52 parroquias, 49 rurales e 3 urbanas.

A densidade demográfica do concello de Sarria é de 73,80 habitantes/km ², é unha das máis elevadas da provincia; isto é debido a que a capital municipal é un pujante centro comercial e, administrativo e de servizos cuxa área de influencia abarca a unha ampla comarca.

SARRIA WEATHER

Sarria

Select your language